מכשיר איתור ומעקב כולל לחצן מצוקה וביצוע שיחות בשעון יד

599₪מחיר