מחודש SPOT GEN 3 מכשיר לוויני לאיתור ומעקב למטיילים

700₪מחיר