GSM Trackers

בנוסף לשיווק מכשירים המבוססים על טכנולוגיה לווינית לאיתור ומעקב אישי ועבור נכסים יקרי ערך בכל מקום בעולם, אנו  מספקים מגוון מכשירים מעקב ואיתור שמשדרים מידע GPS באמצעות רשת סלולארית GSP. 

אם אתה מעוניין לעקוב אחר מישהו או משהו שיהיה תמיד באיזור עם קליטה סלולארית GSM אנו ממליצים על מכשירים אלה, מחירם נמוך יותר, גודלם הקטן מאפשר גמישות גבוהה ולעיתים הם יכולים לעבוד גם מתוך מבנים.

TKSTAR מכשיר איתור ומעקב לחיות מחמד, בעלי חיים ועוד

TKSTAR מכשיר איתור ומעקב לאופניים מוסווה בפנס איתות.

חדש

מכשיר איתור ומעקב יחד עם לחצן מצוקה וביצוע  שיחות והכל בשעון יד

TKSTAR מכשיר איתור ומעקב לרכב, ציוד יקר ערך, ילדים, מבוגרים ועוד.

מכשיר איתור ומעקב בעל מגנט חזק במיוחד וחיי סוללה ארוכים - מעל 90 יום!

GL300 מכשיר איתור ומעקב