GL300 מכשיר איתור ומעקב.

המחיר שלנו רק 750

מכשיר איתור בעל לחצן מצוקה, נדרש מנוי אנטרנט לצפיה במיקומים.

הכי טוב להתקשר, פשוט לדבר - 073-2805630 | ואפשר כמובן להשאיר פרטים